Megalakult a Soproni Gokart Sportegyesület!

1. Az egyesület célja, hogy a sportegyesület tagjai, pártoló tagok részére ,gokartsport- tevékenység biztosítása, támogatása, versenyek szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése; közösségi élet elmozdítása. Gokart sportrendezvények és a sportági szövetségek felkeresése, vagy megbízása alapján versenyek rendezése, hazai és nemzetközi szinten, versenyzők felkészítése, versenyeztetése. Sporttevékenységek támogatása, anyagi, erkölcsi és szellemi területen.

2. Az Egyesület, mint jogi személy képviseli és védi az egyes tagok és a tagság egészének érdekeit.

3. Jelen egyesület feladatának tekinti, hogy tagjai és az egyesület tevékenysége iránt érdeklődők részére segítséget nyújtson a szabadidős sporttevékenység végzése, tudásuk fejlesztésére, elmélyítésére, hazai és külföldi versenyeken való részvétel érdekében.

4. Az Egyesület feladatának tekinti a közvélemény és a sajtó hiteles tájékoztatását, közreműködik a nyilvánosság formálásában.

5. Kapcsolattartás a rokoncélú magyar és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, Egyesületekkel, társaságokkal. Vidéki bázisok kialakítása. Rendszeres találkozók feltételeinek megteremtése. Sopron és vonzáskörzetében tervezi, irányítja és népszerűsíti a gokart sport tevékenységet.